Terapia behawioralna

Terapia behawioralna ma na celu odnalezienie przyczyny pojawienia się zachowania problemowego oraz wprowadzenie szerokiego programu jego modyfikacji. Może on obejmować różne aspekty między innymi: wprowadzenie zmian w aktywności psa, sposobie opieki nad nim czy szkolenia.
Prowadzimy trening Board add Train dogs dla psów z problemami.

Przykłady problemów z którymi pracujemy:

 • niepokój, lęki i fobie,
 • lęk separacyjny,
 • gonienie samochodów, pieszych, rowerzystów,
 • agresja w stosunku do ludzi i zwierząt.
 • ucieczki na spacerach,
 • ciągnięcie na smyczy i inne problemy z posłuszeństwem,
 • skakanie na ludzi,
 • samouszkodzenia np. wylizywanie łap lub brzucha,
 • problemy z treningiem czystości,
 • socjalizacja psów
 • indywidualna całodniowa socjalizacja psa w wieku rozwoju,
 • indywidualna praca z psem z problemowymi zachowaniami
 • całodniowy hotel z indywidualna pracą z psem

Konsultacje

Konsultację rozpoczynam zawsze od przeprowadzenia obszernego wywiadu z opiekunem zwierzęcia, a najlepiej jeśli uczestniczą w nim wszyscy domownicy. Taka rozmowa jest bardzo ważną częścią terapii behawioralnej, ponieważ pozwala mi nie tylko zrozumieć problem, ale również daje informacje o wielu różnych aspektach życia zwierzęcia i jego relacjach z opiekunami.